Home

Aleš Krátký

Prvotní inspirační zdroje pro obrazy - fotografie (nejen nalezené, ale i z vlastního archivu) nyní doplňuje a nahrazuje skutečnými objekty nebo fiktivními a smyšlenými kompozicemi. Zaměřuje se na člověka v jeho prostředí, krajinu, do které zasahuje, přetváří ji a mnohdy devastuje.

KONTAKT

www.aleskratky.cz

ales.kratky[at]centrum.cz

tel.:+420 608 982 860